Підручник як джерело безцінних знань

зошит для практичних робітВся навчальна література повинна відповідати певним вимогам. Серед основних можна виділити наявність матеріалу, який має бути одночасно узагальненим і конкретним. Іншою особливістю вважається доступність матеріалу, враховуючи вікові показники розвитку.

Навчання - це процес, який потребує не тільки уваги, праці, але й часу. Протягом усього життя людина навчається, незалежно від того бажає вона цього чи ні. І, очевидно, в цьому процесі кожному необхідні помічники. Найкращим варіантом в цьому стане книга. Незалежно від великої кількості сучасних технологій, книга завжди залишиться джерелом знань. Найбільш пізнавальними книгами для кожного ще з шкільних часів залишаються підручники, посібники, довідники. Вони відображають зміст навчальних програм і містять достатню кількість важливих знань.

Підручники і посібники не тільки навчають певній інформації, вдосконалюють знання, уміння і навички, розвивають кругозір, але виконують й інші функції. Тримаючи в руках паперову книгу, вона спонукає до того, щоб відкрити її, чим і виконує мотиваційну функцію. Книга викликає цікавість і створює стимул до навчання. Підручники відображають дидактичні цілі і завдання навчання, визначають систему пізнавальних дій, форми навчання та спосіб контролю знань, умінь і навичок. Вони включають в себе перевірку, самооцінку та корекцію процесу та результатів навчання, в чому визначається контрольно-коректуюча функція.

Вся навчальна література повинна відповідати певним вимогам. Серед основних можна виділити наявність матеріалу, який має бути одночасно узагальненим і конкретним. Іншою особливістю вважається доступність матеріалу, враховуючи вікові та індивідуальні показники розвитку. Підручники також повинні стимулювати до самовдосконалення та розвитку творчості, тому необхідною частиною кожної книги є ілюстрації, карти, схеми, фотографії та інші візуальні матеріали.

Іноді ці матеріали можуть доповнити спеціальний зошит для практичних робіт, оскільки кожні теоретичні знання необхідно перевіряти на практиці. В школах це можливо на уроках. Учні виконують завдання, записуючи результати в зошит для лабораторних робіт, та досліджують певні явища з допомогою різних приладів. Ще однією ознакою підручника має бути проблемність поставлених завдань. Саме проблемність підручників і посібників допомагає підвищити інтерес до навчання та стимулює подальше вдосконалення отриманих знань. Кожний підручник не досконалий, тому для того, щоб впевнено сказати про певні теоретичні знання, необхідно перевірити та доповнити їх іншою навчальною літературою. Будь-яка література для навчання - це скарб, який необхідно цінувати, адже отримані з книги знання безцінні.